" Bergen - du stolte by blant Fjelde "

 Tourist Photo Willy Haraldsen
www.touristphoto.no   firmapost@touristphoto.no  Mob. 90127684
 

       

STARTSIDE   

 

 
   

"Bergen - du stolte by blant Fjelde" prøver med 296 sider, 700 bilder og tekst å belyse byen vår på mange fronter. Boken er i format 200x275 mm og innbundet.
ISBN: 978-82-91164-02-1

Foruten innledende sider med Bergenssangen, bergenske ord og vendinger, flyfoto, Scholeus-stikket, litt historikk og noen introduksjonsbilder, omhandler den hele 105 tema (se Innhold under). Teksten er hovedsakelig ved Svein Schrøder Amundsen, Christopher Harris og Gunnar Hagen Hartvedt (fra en tidligere Bergensbok).

Nedenfor er vist omslaget og noen av sidene i boken. Bildene er her i lavoppløselig form og fremstår således ikke skarpe. Trykk på sidene nedenfor omslaget for å se dem forstørret.