BETINGELSER FOR BRUK AV BILDER:

 

 

Utleie av bilder gjelder for en gangs bruk om ikke annet er avtalt.

Bruk av våre bilder gir ikke enerett til bildene. Enerett må avtales spesielt.

All bruk av bildemateriell skal krediteres med:  ©Tourist Photo Willy Haraldsen, om ikke annet er avtalt.

Bilder kan ikke kopieres eller lånes ut til tredjepart uten samtykke fra Tourist Photo.

Bilder som er levert digitalt må slettes etter bruk. Dette gjelder også om kunden selv har skannet lysbilder.

Eventuelt tilsendt CD / DVD med høyoppløselige bilder skal returneres.

Skades eller tapes originale lysbilder, erstattes dette med min. kr.3000,- pr.lysbilde.

Kunden er selv ansvarlig for å melde bruk av bilder med avbildede kunstverk eller skulpturer til kunstner

eller BONO, hvis bildene benyttes i kommersiell sammenheng.

Vennligst send 1. eksemplar av trykksak der bilder er benyttet, eller link til nettsted.

Bruk av bilder medfører at kunden aksepterer ovenstående betingelser.